Osrednje teme

Strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu v novem dokumentu za razpravo izpostavljajo prednosti in slabosti preventivnih storitev v različnih evropskih državah. V dokumentu je predstavljen strokovni pogled na trenutno razpravo o vlogi notranjih in zunanjih preventivnih storitev pri zagotavljanju skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Predlagane so tudi njihove...

Na splošno so deležniki izrazili veliko zadovoljstvo z delom agencije EU-OSHA, pri čemer jih je 87 % navedlo, da so zadovoljni ali zelo zadovoljni. Cenijo njene prispevke k varnosti in zdravju pri delu: večja ozaveščenost o tveganjih za varnost in zdravje pri delu, večja ozaveščenost o rešitvah za tveganja za varnost in zdravje pri delu ter izboljšanje varnosti in zdravja pri...

Uporaba napredne robotike in umetne inteligence za avtomatizacijo nalog na delovnih mestih v EU postaja vse pogostejša. Delavcem tako ni treba opravljati monotonih in tveganih dejavnosti, kar zagotavlja večjo varnost ter razvoj znanj in spretnosti, vendar tovrsten prenos dejavnosti prinaša izzive, kot so pretirano zanašanje, izguba samostojnosti in potreba po ustreznem...

V luči evropskega tedna boja proti raku , ki bo potekal od 25. do 31. maja, agencija EU-OSHA objavlja dopolnilno raziskovalno gradivo, ki prispeva k boju proti poklicnemu raku. Po prvih ugotovitvah iz ankete o izpostavljenosti delavcev (WES) glede dejavnikov tveganja za nastanek poklicnega raka v Evropi je agencija zdaj objavila podrobno metodološko poročilo . Na podlagi...

Hitro spreminjajoči se svet dela prinaša številne izzive glede zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Izboljšanje te skladnosti je dolgoročni cilj na evropski in nacionalni ravni. Agencija EU-OSHA je analizirala stanje nacionalnih strategij in ukrepov, sprejetih v podporo skladnosti z zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu v petih...

Vseevropska raziskava ESENER (Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih), ki jo izvaja agencija EU-OSHA, proučuje, na kakšen način se na evropskih delovnih mestih v praksi obvladujejo tveganja za varnost in zdravje pri delu. Raziskava ESENER, v kateri sodeluje več tisoč podjetij in organizacij iz vse Evrope, obravnava psihosocialna tveganja, digitalizacijo...

Razvoj v smeri trajnostnosti, kot je spodbujanje krožnega gospodarstva ali upoštevanje trajnostnega vidika pri sklepanju pogodb, lahko neposredno vpliva na varnost in zdravje pri delu. Da bi zagotovili varne in zdrave delovne pogoje med zeleno preobrazbo Evrope do leta 2040, je treba vidike varnosti in zdravja pri delu dobro vključiti v trajnostne pobude na vseh ustreznih...

Natečaj za priznanja za dobro prakso na področju zdravih delovnih mest, ki ga organiziramo v sodelovanju z našimi nacionalnimi informacijskimi točkami, je namenjen vsem vrstam organizacij po vsej Evropi, ki kažejo inovativne pristope za spodbujanje dobrega počutja delavcev. Primeri dobre prakse naj bi dejavno preprečevali tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z...

Delo na digitalni platformi vključuje veliko različnih delovnih mest in delavcev, ki se srečujejo z zelo različnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu. Za dopolnitev obstoječih virov za ozaveščanje o tem prednostnem področju kampanje za zdravo delovno okolje agencija EU-OSHA deli: infografiko , s katero na kratko predstavlja dejstva in številke, najpomembnejše...

Agencija EU-OSHA s sodelovanjem na 34. Mednarodnem kongresu o zdravju pri delu (ICOH) , ki poteka v Marakešu, poudarja pomen ohranjanja varnosti in zdravja pri delu v ospredju. Agencija EU-OSHA na simpoziju predstavlja analizo stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi in vodi razpravo o ugotovitvah raziskave o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za...