Osrednje teme
12/08/2020

Vključevanje mladih je osrednja tema mednarodnega dneva mladih za leto 2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Zaradi izbruha covida-19 in podnebnih težav, ki zahtevajo nujno ukrepanje na svetovni ravni, je dejavno sodelovanje mladih bistvenega pomena. Prav zato 12. avgusta, na mednarodni dan mladih, obeležujemo vključevanje mladih na vseh ravneh družbe, da se spodbudijo ustrezne pobude za omiljenje trenutnih izzivov.

Agencija EU-OSHA k temu prispeva tako, da vzpostavlja kulturo zdravih delovnih mest, ki so nujna za varnost, pristojnosti na zdravstvenem področju in trajnostno poklicno življenje mladih delavcev.

Radi bi pomagali 120 milijonom mladih, ki vsako leto dosežejo delovno starost, tako da jim zagotovimo informacije po meri glede njihove varnosti in zdravja pri delu.

Poglejte si naš razdelek o mladih ter varnosti in zdravju na delovnem mestu

Preberite povzetek našega seminarja o preprečevanju kostno-mišičnih obolenj pri otrocih in mladih delavcih.

Uporabite Napove filme in vire „Napo na delovnem mestu“ za večje ozaveščanje in vzpostavitev razprav z mladimi delavci o kostno-mišičnih obolenjih.

Več informacij o osrednji tematiki in dejavnostih letošnjega mednarodnega dneva mladih