Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Vaše pravice do dela v varnem in zdravem okolju: poskrbimo, da bodo spoštovane!

Image

Pravično delo in učinkovito socialno varstvo sta med glavnimi načeli evropskega stebra socialnih pravic. Ta na podlagi sprejetega akcijskega načrta ščiti zaposlene, iskalce zaposlitve ter vse delavce v njihovem poklicnem kot tudi zasebnem življenju. V podporo temu je nedavno stekla kampanja Poskrbimo, da bodo pravice spoštovane!, ki jo vodi Evropska komisija in je namenjena krepitvi socialnih pravic in izboljšanju življenja vseh državljanov na zelo stvarnih področjih, kot so znanja in spretnosti, družina, dohodek, enakost in delo.

Komisija želi ustvariti več delovnih mest ter odpraviti neenakosti in socialno izključenost, tako da si prizadeva vsem državljanom zagotoviti dostop do visokokakovostnega dela in usposabljanja. Agencija EU-OSHA prispeva k akcijskemu načrtu tako, da daje na voljo svoja brezplačna spletna interaktivna orodja za izdelavo ocene tveganja (OiRA), ki podjetjem pomagajo pri izpolnjevanju zahtev nacionalne zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu.

Naj vas navdihnejo zgodbe o uspehu, uporabite dragocena orodja, ki so na voljo, in se seznanite s prihajajočimi dogodki v vaši državi. Vaša varnost in zdravje sta na prvem mestu!

Oglejte si gradivo na temo dela

Kampanja „Poskrbimo, da bodo pravice spoštovane!“ je usklajena z evropskim letom znanj in spretnosti.

 

#MakeItWork #SocialRights