Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2023: Poudarjanje pravice vseh oseb do dela v varnem in zdravem okolju

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Letošnji svetovni dan za varnost in zdravje pri delu, ki ga vsako leto 28. aprila organizira Mednarodna organizacija dela (MOD), zagovarja varno in zdravo delovno okolje kot temeljno načelo in pravico na delovnem mestu.

V okviru agencije EU-OSHA je to praznovanje oblikovano v skladu z načelom št. 10 evropskega stebra socialnih pravic. Poudarja, da je zdravo, varno in dobro prilagojeno delovno okolje bistveno za doseganje močne, pravične in vključujoče socialne Evrope.

Če želite izvedeti več o pomenu varnosti in zdravja pri delu (OSH), naj vas vodi naš junak NAPO.

Razvoj kulture preprečevanja v podjetjih v Evropi in izboljšanje delovnih pogojev za vsakega delavca sta ključna za varnejša in produktivnejša delovna mesta.