Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Svetovni dan duševnega zdravja: odkrijte naš novi razdelek na spletni strani o psihosocialnih tveganjih, povezanih z delom, in duševnem zdravju.

Image

© WHO

Obletošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 10. oktobra, združimo moči in ustvarimo bolj zdravo in spodbudno delovno okolje za vse nas. Letošnji slogan, ki se glasi „Naš um, naše pravice“, poudarja, da je duševno zdravje temeljna človekova pravica vseh ljudi. 

Kakovostno delo lahko izboljša duševno zdravje. Vendar približno 27 % delavcev pravi, da se zaradi dela spopadajo s stresom, depresijo ali anksioznostjo. Težave, kot so velika delovna obremenitev, pomanjkanje nadzora, negotovost zaposlitve ali nadlegovanje, so dejavniki psihosocialnega tveganja, ki jih je mogoče preprečiti.

Če želite to temo podrobneje raziskati, si oglejte naš novi tematski spletni razdelek o psihosocialnih tveganjih in duševnem zdravju. Na njem je na voljo opis raziskovalnega projekta agencije EU-OSHA (2022–2025), ki je namenjen zagotavljanju informacij za oblikovanje politik, preprečevanje tveganj in ozaveščanje. Raziskava se osredotoča na dejstva in številke, upravljanje politike in prakse, smernice in orodja, vpoglede v obvladovanje nasilja in pristope vračanja na delo, pri čemer se upoštevajo raznolikost delavcev in ranljive skupine.

Za obeležitev tega svetovnega dneva bo Evropska komisija v Bruslju organizirala konferenco z naslovom: Celovit pristop EU, ki daje prednost dobremu duševnemu zdravju za vse, ki bo podporni ukrep njeni pobudi o „celovitem pristopu k duševnemu zdravju“.