Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Svetovni dan boja proti raku 2023: priložnost za usmeritev pozornosti na rakava obolenja, povezana z delom

Image

© UICC

Ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo vsako leto 4. februarja, pozivamo k večji ozaveščenosti in ukrepanju, da ustvarimo svet, ki bo manj obremenjen z rakavimi obolenji. Agencija EU-OSHA se je zavezala, da bo sodelovala v boju proti raku, ki je v EU prvi na lestvici vzrokov smrti, povezanih z delom.

V okviru teh prizadevanj agencija EU-OSHA ta mesec dokončuje terensko delo za raziskavo o izpostavljenosti delavcev, da bi ugotovila dejavnike za razvoj rakavih obolenj, povezanih z delom, rezultati raziskave pa bodo objavljeni pozneje v tem letu. Cilj raziskave je zbrati informacije za izboljšanje zaščite delavcev pred nevarnimi snovmi, kar utegne voditi celo v spremembo zakonodaje EU.

Preberite informativno brošuro agencije EU-OSHA o karcinogenih snoveh pri delu in večjezične informativne liste o karcinogenih snoveh in procesih, ki so objavljeni na spletni strani akcijski načrt za rakotvorne snovi, na kateri je predstavljena pobuda, ki jo agencija EU-OSHA dejavno podpira.

Oglejte si najnovejši film z Napom „Skriti morilci“, katerega namen je ozaveščati o tveganjih zaradi karcinogenih snovi, ki nastajajo pri različnih procesih, ter načinih, kako to preprečiti.

Preberite več o svetovnem dnevu boja proti raku in vseh dejavnostih kampanje za odpravo vrzeli na področju zdravljenja raka.