Osrednje teme
04/02/2020

Svetovni dan boja proti raku 2020: zavezanost skupnim prizadevanjem za delovna mesta brez raka

Image by Jill Wellington from Pixabay

V zadnjih 20 letih je svetovni dan boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, prerasel v udarno gibanje, ki navdihuje organizacije, skupnosti in posameznike k večji osveščenosti in ukrepanju za zmanjševanje globalnega vpliva te bolezni.

Rak, povezan z delom, ostaja največji izziv na področju zdravja na delovnem mestu v Evropi. Zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu se na leto pojavi 120 000 primerov rakavih obolenj.

Z raziskavami in osveščanjem agencija EU-OSHA dejavno prispeva k boju proti raku, povezanem z delom. Sedaj smo v fazi pripravljanja ankete, namenjene zbiranju celovitih podatkov o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi. Cilj raziskave je bolj ciljno usmeriti kampanje za osveščanje in preventive ukrepe ter prispevati k oblikovanju politik, ki bodo temeljile na dokazih.

Več informacij o našem projektu Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi

Oglejte si našo spletno rubriko o raku, povezanem z delom

Oglejte si Časovni načrt o rakotvornih snoveh in dejavni vlogi agencije EU-OSHA

Pridružite se svetovnemu dnevu boja proti raku in kampanji #IAmAndIWill