Osrednje teme
15/11/2019

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: razširjenost, stroški in demografski dejavniki v EU

© Cristina Vatielli 

V našem novem obsežnem evropskem preglednem poročilu in njegovem povzetku je obravnavan vpliv kostno-mišičnih obolenj na evropske delavce, družbo in gospodarstvo.

Ti publikaciji sta del obsežnega projekta agencije EU-OSHA, namenjenega analizi nacionalnih in evropskih podatkov o kostno-mišičnih obolenjih, njihovega vpliva na zdravje in delo, dejavnikov tveganja ter preventivnih ukrepov in ukrepov za vrnitev na delo.

Ta poglobljena analiza poudarja potrebo po celostnem pristopu za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, ki prizadenejo več milijonov delavcev in stanejo delodajalce več milijard evrov. 

Kmalu bodo sledila nekatera nacionalna poročila.

Oglejte si končno pregledno poročilo in njegov povzetek.

Več informacij o kostno-mišičnih obolenjih je na voljo na naši tematski spletni strani.