Osrednje teme
06/05/2020

Z delom povezana kostno-mišična obolenja: zakaj jih je še vedno tako veliko in kako bi bilo mogoče zaščititi delavce in podjetja?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Agencija EU-OSHA v svoji zadnji raziskavi proučuje, zakaj kostno-mišična obolenja na delovnih mestih po Evropi (kljub naporom zakonodajalcev za njihovo preprečevanje) še vedno povzročajo veliko zaskrbljenost na področju varnosti in zdravja pri delu.

Naš novi pregled literature se osredotoča na nova in nastajajoča tveganja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, in njihove trende, vrzeli v strategijah njihovega preprečevanja ter možnosti za izboljšanje pristopov k preprečevanju tveganj. Pregled je del obsežnejšega projekta, v okviru katerega potekajo analize obstoječih politik, programov in orodij za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. V dopolnilnih študijah primerov iz šestih evropskih držav so opredeljeni celostni in z dokazi podprti pristopi, v skladu s katerimi je obvladovanje tveganj na delovnih mestih ključno za učinkovite preventivne ukrepe.

To delo je del večletnega raziskovanja na področju preprečevanja in obvladovanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj z zagotavljanjem zanesljivih informacij in smernic oblikovalcem politike, nacionalnim organom, delodajalcem in panožnim organizacijam. Rezultate bomo uporabili tudi v naši kampanji za zdravo delovno okolje za obdobje 2020–2022 Naredimo breme lažje.

Preberite celoten pregled literature, preglejte povzetek ter si oglejte študije primerov iz šestih držav in 25 primerov politike