Osrednje teme
12/03/2020

Kostno-mišična obolenja. povezana z delom: novo zbirno poročilo dopolnjuje ugotovitve EU z nacionalnimi podatki.

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Najnovejše zbirno poročilo je del večjega projekta agencije EU-OSHA, v okviru katerega so analizirali nacionalne in evropske podatke o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom. V njem so proučevali razširjenost in obseg teh obolenj, s tem povezane dejavnike tveganja, njihov vpliv na zdravje in njihovo preprečevanje na delovnem mestu.

Ugotovitve na ravni EU so v tej publikaciji dopolnili z nacionalnimi podatki in analizami iz desetih držav (Danske, Nemčije, Španije, Francije, Italije, Madžarske, Nizozemske, Avstrije, Finske in Švedske). S tem ko agencija EU-OSHA objavlja nacionalne podatke na ravni EU, prispeva k izboljševanju poznavanja kostno-mišičnih obolenj med zakonodajalci, strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu ter državnimi organi na splošno.

Oglejte si zbirno poročilo in vse druge publikacije v zvezi s poročilom z naslovom Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: razširjenost, stroški in demografski dejavniki v EU.

Oglejte si članek o z delom povezanih kostno-mišičnih obolenjih v naši spletni enciklopediji OSHWiki.