Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Zakaj so se francoska podjetja odločila za orodje OiRA kot metodo za obvladovanje z delom povezanih tveganj

Image

© EU-OSHA

Kako se lahko mikro in mala podjetja lotijo dolgoročne trajnostne ocene tveganja?

Poglejmo francoski primer. Nove raziskave razkrivajo prednosti orodja OiRA kot metode za oceno tveganja, ki jo francoska podjetja najpogosteje izberejo. OiRA je kratica za Online Interactive Risk Assessment, tj. spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja, ki državam članicam EU omogoča prilagoditev tega orodja posameznim panogam in je vsem na voljo brezplačno.

Študija je pokazala, da orodje OiRA francoskim mikro in malim podjetjem pomaga krepiti sistematičen pristop k obvladovanju tveganj, zlasti v podjetjih, ki pred začetkom uporabe tega orodja še niso imela vzpostavljene prakse ocenjevanja tveganj. Podjetja poročajo, da jim izvedba ocene tveganja z uporabo orodja OiRA omogoča, da prepoznajo tveganja za varnost in zdravje pri delu, ki jih prej niso upoštevala, bolje vključijo delavce v postopek in z oblikovanjem preventivnega načrta ukrepanja razmišljajo širše kot če bi tveganja samo opredelili.

Preglejte ugotovitve poročila in povzetek: Ocena tveganja s pomočjo orodja OiRA na francoskih delovnih mestih: kvalitativna študija

Ali orodje OiRA uporabljate prvič? Poiščite orodja, ki so na voljo v vaši državi ali sektorju dejavnosti.