Osrednje teme
01/08/2019

Vrednost varnosti in zdravja pri delu – ocena stroškov poklicnih poškodb in bolezni

@Carlos Muza on Unsplash

Agencija EU-OSHA v novem poročilu podrobno opisuje ugotovitve drugega dela svojega projekta Stroški in koristi varnosti in zdravja pri delu. V poročilu opisuje dva pristopa k oceni finančnega bremena z delom povezanih bolezni, poškodb in smrti.

Ocene stroškov so podane za pet držav članic, ki so bile izbrane kot predstavnice raznolike geografije, panog in socialnih sistemov v Evropi. V poročilu se primerjajo rezultati ter preučujejo prednosti in slabosti posameznega pristopa. Metodologija in glavne ugotovitve so navedene v povzetku poročila in na spletišču SlideShare.

Ocenjevanje gospodarskih učinkov z delom povezanih bolezni je za oblikovalce politike neprecenljivo. Omogoča jim, da sprejemajo premišljene odločitve o politikah in strategijah glede varnosti in zdravja.

Prenesite celotno poročilo o oceni stroškov z delom povezanih poškodb in bolezni.

Za jedrnat prikaz ugotovitev si oglejte našo predstavitev na spletišču SlideShare.

Več o stroških in koristih varnosti in zdravja pri delu