Osrednje teme
04/10/2019

Za varnejše delovno okolje v šoli s pomočjo orodja OiRA

Mednarodni dan učiteljev 5. oktobra ni samo dan, ko izkazujemo hvaležnost učiteljem, ampak je tudi priložnost, da razmislimo o tem, kako bi lahko nadalje izboljšali njihov status, pravice in delovne pogoje.

Socialna partnerja na evropski ravni ETUCE in EFEE sta v tesnem sodelovanju z agencijo EU-OSHA razvila dve spletni orodji kot pomoč vzgojnovarstvenim zavodom ter ustanovam za srednješolsko izobraževanje pri oceni tveganj za varnost in zdravje pri delu ter sprejetju učinkovitih preventivnih ukrepov, ne samo za učitelje, ampak za vse vpleteno osebje!

Oba partnerja sta pripravo teh orodij leta 2016 vključila v skupno izjavo: Preprečevanje psihosocialnih nevarnosti in boj proti njim v šolstvu.

Tveganja v šolstvu so večplastna, orodja pa vključujejo najrazličnejše preventivne ukrepe – za psihosocialna tveganja, nevarnosti zdrsov, spotikov in padcev, tveganja zaradi pomanjkljivega vzdrževanja zgradb in veliko več.

Preizkusite in priporočajte orodje OiRA za šolstvo ter orodje OiRA za vzgojnovarstvene zavode.

Številni nacionalni partnerji OiRA so že prepoznali pomen varnosti in zdravja pri delu v šolstvu ter pripravili nacionalno orodje v svojem jeziku. Preverite, katera orodja so na voljo.