You are here

Osrednje teme
29/06/2017

Vsem starostim naklonjenemu delu naproti: vseživljenjski pristop agencij EU k delu in staranju

Prebivalci in delavci EU se starajo. To vpliva na zaposlovanje, delovne razmere, življenjski standard in socialno varnost. Kako naj se odzovemo na te izzive? V novem poročilu, za pripravo katerega je bila zadolžena agencija EU-OSHA, je prikazano, kako lahko z informacijami, ki so jih zbrale štiri agencije, prispevamo k oblikovanju politik, ki se bodo hkrati medsebojno dopolnjevale in nadgradile. To poročilo se opira na strokovno znanje in izkušnje vsake od agencij na njihovih posebnih strokovnih področjih, ko obravnava različne izzive, povezane s staranjem delavcev, in proučuje inovativne rešitve.

  • Agencija EU-OSHA je predstavila primere politik celostnega pristopa k varnosti in zdravju pri delu v zvezi s staranjem delavcev.
  • Fundacija Eurofound je proučila delovne razmere delavcev vseh starosti, s tem povezane učinke vzdržnega dela in načine, kako lahko prave politike pripomorejo k daljšemu poklicnemu življenju.
  • Center Cedefop je raziskal, kako lahko poklicno izobraževanje in usposabljanje pripomoreta k dejavnemu staranju na delovnem mestu.
  • Inštitut EIGE je skrbel za vključevanje vidika spola v vprašanje staranja delavcev in obravnaval različne izzive, s katerimi se spoprijemajo moški in ženske.

V poročilu je opredeljen tudi vpliv dolgoročnih demografskih gibanj na zaposlovanje, hkrati pa je obravnavano vseživljenjsko sodelovanje pri učenju. Na koncu je izražen poziv k iskanju rešitev za dejavno staranje, s pomočjo katerih bodo starejši delavci ostali dejavni, usposobljeni in zaposleni.

Preberite celotno skupno poročilo agencij

Več informacij o projektu „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“

Oglejte si kampanjo agencije EU-OSHA o zdravem delovnem okolju za vse starosti