You are here

Osrednje teme
20/09/2017

Začasni delavci v ospredju nove kampanje odbora SLIC

Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) je začel izvajati kampanjo za obveščanje in uveljavljanje, namenjeno spodbujanju varnosti in zdravja pri delu za agencijske in čezmejne delavce, ki bo pod naslovom „Varno in zdravo delo v začasnih zaposlitvah“ potekala od oktobra 2017 do maja 2019.

V zadnjem desetletju se je zaposlovanje prek agencij za zagotavljanje začasnega dela naglo povečevalo. Delavci, zaposleni prek takih agencij, so lahko še posebej ranljivi, saj so študije pokazale, da doživijo več primerov nezgod pri delu kot druge skupine zaposlenih.

Izvajali se bodo inšpekcijski pregledi pri agencijah za začasno delo in podjetjih, ki so njihovi uporabniki. V kampanjo bodo vključene dejavnosti informiranja in ozaveščanja ter pilotna izkušnja o čezmejnem izvrševanju.

Uvodni seminar za začetek kampanje bo 20. in 21. septembra v Luxembourgu, ko bo vodja omrežja pri agenciji EU-OSHA Tim Tregenza predstavil učinkovite vire, posebej zasnovane za pomoč malim in srednjim podjetjem pri obvladovanju tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, kot so spletna interaktivna orodja za ocenjevanje tveganj (OiRA).

Obiščite spletišče kampanje

Več o tem preberite v našem poročilu „Raznolikost zaposlenih in ocena tveganj: zagotavljanje vključenosti vseh“