Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Skrb za negovalce: zagotavljanje psihosocialne dobrobiti zdravstvenih in socialnih delavcev

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Več kot eden od desetih delavcev v EU je zaposlen v sektorju zdravstvenega in socialnega varstva, ki zajema poklice, kot so zdravstvena nega in nega v domovih za ostarele ter socialno delo. Psihosocialna tveganja so v tem sektorju še posebej pogosta, vključno z velikimi delovnimi obremenitvami, nasiljem tretjih oseb, nerednim delovnim časom in visokimi čustvenimi zahtevami pri delu. Vse to lahko vpliva na duševno in telesno zdravje delavcev.

Najnovejši dokument agencije EU-OSHA za razpravo o psihosocialnih tveganjih v sektorju zdravstvenega in socialnega varstva vsebuje pregled psihosocialnih tveganj v tem sektorju in njihovo razširjenost ter razpravlja o učinkovitih ukrepih za preprečevanje, zmanjševanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v zdravstvu in socialnem varstvu.

Več informacij najdete v spletnem razdelku Sektor zdravstva in socialnega varstva.