Osrednje teme
20/05/2020

Obravnavanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj z učinkovitimi strategijami, politikami in praksami

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Kaj dejansko deluje, ko gre za obravnavanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj? V našem novem poročilu je opredeljenih 25 različnih pobud (od kampanj za ozaveščanje do inšpekcijskih pregledov in zakonodaje), ki se uporabljajo v 14 državah in poudarjajo, kaj je mogoče storiti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, zlasti v malih in srednjih podjetjih. Šest od teh pobud je podrobneje raziskanih, kar omogoča lažje razumevanje, kako ukrepi za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj delujejo v praksi. Poročilo je del širšega projekta, v katerem so analizirali obstoječe politike, programe in orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, pa tudi obstoječo literaturo in statistične dokaze, povezane s to tematiko.

Raziskava razkriva več ključnih elementov, pomembnih za učinkovite ukrepe na ravni politike, vključno z zavezo in sodelovanjem vseh zainteresiranih strani na vseh ravneh pri spodbujanju sprejemanja preventivnih ukrepov s pomočjo pozitivnih pobud in upoštevanjem ergonomskih dejavnikov.

Prenesite poročilo in povzetek „Preventivna politika in praksa: pristopi k odpravljanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj“ ter s tem povezane študije primerov

Preberite poročilo o pregledu literature: Z delom povezana kostno-mišična obolenja: zakaj jih je še vedno tako veliko ter kako bi bilo mogoče zaščititi delavce in podjetja?

Preberite več o naših raziskavah v zvezi z delom povezanimi kostno-mišičnimi obolenji na posebni spletni strani.