You are here

Osrednje teme
14/08/2017

Zagotavljanje podpore za varnejša, bolj zdrava in uspešnejša mala podjetja

Mikropodjetja in mala podjetja so hrbtenica gospodarstva EU. Vendar pa imajo lahko mala podjetja zaradi pomanjkanja sredstev ali strokovnega znanja težave pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

Agencija EU-OSHA je za obravnavanje tega vprašanja začela izvajati obsežen projekt za opredelitev politik, strategij in praktičnih rešitev, zlasti za upravljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih v malih podjetjih. Rezultati bodo zagotovili na dokazih temelječo podporo za oblikovalce politike ter dobre prakse za podporo varnosti in zdravju pri delu v malih podjetjih, kar bo prispevalo k varnejšim in bolj zdravim delovnim mestom v Evropi.

Preberite letak

Več informacij o izzivih upravljanja varnosti in zdravja v malih podjetjih ter načinih, kako se agencija EU-OSHA spoprijema z njimi