Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Prijavite se za priznanja za dobro prakso, ki vključuje delo v digitalni dobi!

Image

© EU-OSHA

Natečaj za priznanja za dobro prakso na področju zdravih delovnih mest, ki ga organiziramo v sodelovanju z našimi nacionalnimi informacijskimi točkami, je namenjen vsem vrstam organizacij po vsej Evropi, ki kažejo inovativne pristope za spodbujanje dobrega počutja delavcev. Primeri dobre prakse naj bi dejavno preprečevali tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z uvajanjem digitalnih tehnologij pri delu. Na koncu natečaja bo v vsaki sodelujoči državi vseevropska žirija izbrala končne nagrajence.

To je odlična priložnost, da se vključite v novo kampanjo Varno in zdravo delo v digitalni dobi, si izmenjate dobre prakse po vsej Evropi in se zgledujete po drugih!

Preverite roke v posameznih državah in preberite več informacij o natečaju.

Prenesite prijavni obrazec.