Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Usmerjanje varnosti in zdravja delavcev v gospodarski panogi prevoza in skladiščenja: objavljeno novo poročilo o raziskavi ESENER

Image

© EU-OSHA

Dejavnosti prevoza in skladiščenja so zelo raznolike in zajemajo širok spekter delovnih mest, kot so vozniki, vodje skladišč in številna druga. Ker je v tej panogi v EU zaposlenih več kot 10 milijonov delavcev, je potreben ciljno usmerjen pristop k varnosti in zdravju pri delu.

Agencija EU-OSHA je objavila poročilo z naslovom Dejavnosti prevoza in skladiščenja – izsledki evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), v katerem proučuje upravljanje varnosti in zdravja pri delu v tej gospodarski panogi na podlagi ugotovitev iz treh krogov raziskav (2019, 2014 in 2009), ki jih dopolnjujejo razgovori s predstavniki te panoge.

V poročilu so opredeljeni dejavniki, ki vplivajo na to, kot je velikost podjetja, in glavni dejavniki tveganja, ki ogrožajo delavce, kot sta dolgotrajno sedenje in tveganje nezgod pri delu s stroji. Objavljeno poročilo obravnava tudi najpogostejše zdravstvene težave, vključno s kostno-mišičnimi obolenji in težavami, povezanimi z duševnim zdravjem, ter predlaga posebej prilagojene politične smernice za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v tej panogi.

Na voljo je tudi povzetek poročila, celotne izsledke raziskave za to panogo pa si lahko ogledate v orodju za vizualizacijo podatkov iz raziskave ESENER.