Osrednje teme
05/08/2020

Zainteresirane strani izrekle priznanje delu agencije EU-OSHA v zvezi z ustvarjanjem evropske dodane vrednosti

© EU-OSHA 

Anketiranje zainteresiranih strani v letu 2020, ki ga je opravila agencija EU-OSHA, potrjuje pozitivno dojemanje prispevka agencije k ozaveščanju in iskanju rešitev za preprečevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu ter izboljšanju varnosti in zdravja pri delu (90 % anketirancev).

85 % anketirancev se je strinjalo, da si je agencija EU-OSHA pravilno zastavila prednostne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, 87 % pa jih meni, da agencija zagotavlja dodano vrednost delu, ki ga izvajajo drugi akterji, kot so denimo nacionalne organizacije. 94 % anketirancev je gradivo agencije EU-OSHA uporabilo za vsaj en namen.

Anketo za leto 2020 je izpolnilo več kot 1 700 zainteresiranih strani, večinoma podjetij in strokovnih delavcev, po številu pa jim sledijo oblikovalci politik in raziskovalci.  Anketa je pokazala, da je agencija na splošno izpolnila svoje ambiciozne cilje za vse ključne kazalnike uspešnosti: relevantnost, uporabnost, evropska dodana vrednost, učinek in uspešnost. Agencija je prav tako izpolnila večino svojih ciljev na področju dobrega upravljanja.

Rezultate anketiranja zainteresiranih strani si lahko ogledate v tej PowerPoint predstavitvi

Oglejte si infografiko o ključnih kazalnikih uspešnosti agencije EU-OSHA za leto 2019