You are here

Osrednje teme
22/08/2017

S sistemi nadzora in opozarjanja se odkrijejo prvi znaki z delom povezanih bolezni

Sistemi opozarjanja in nadzora omogočajo odkrivanje novih ali nastajajočih z delom povezanih bolezni, uporabiti pa jih je mogoče za dopolnjevanje uradnih podatkov o poklicnih boleznih. Agencija EU-OSHA je pregledala literaturo o omejenem številu vzpostavljenih pristopov opozarjanja in nadzora, da bi presodila njihove koristi.

Ti pristopi lahko pomagajo pri usmerjanju intervencij in dejavnosti preprečevanja na delovnem mestu.

Pregled, ki ga je izvedla EU-OSHA, zagotavlja primere dobre prakse in poudarja pomen boljšega vključevanja ocene izpostavljenosti na delovnem mestu, izboljšanja zajetja posebnih skupin delavcev in bolezni ter nagovarjanja ustreznih akterjev za zagotovitev kar največ koristi iz teh sistemov.

Celotno poročilo je za prenos na voljo tukaj

Dodatne informacije o nevarnih snoveh in z delom povezanih boleznih

Več o pomembnosti spremljanja novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu