Osrednje teme

Back to highlights

Kampanja za sezonske delavce: Agencija EU-OSHA se pridružuje tednu ukrepanja

Image

Spodbujanje pravičnih in varnih delovnih pogojev za sezonske delavce v EU je cilj kampanje Pravice v vseh sezonah Evropskega organa za delo. Agencija EU-OSHA se pridružuje tednu ukrepanja od 20.–24. septembra z objavo informativnega letaka in infografike, katerih namen je sezonske delavce čimbolje seznaniti z njihovimi pravicami do varnih in zdravih delovnih pogojev.                                                             

Kampanja poteka od junija do oktobra 2021 in se osredotoča na agroživilski sektor. Problematika je zlasti v ospredju zaradi pandemije covida-19, ki je še poslabšala razmere, v katerih delajo sezonski delavci, s čimer so izpostavljeni povečanemu tveganju za varnost in zdravje pri delu.

Oglejte si informativni letak in infografiko

Preverite uporabne vire za delodajalce o sezonskih delavcih v času covida-19

Preberite vodnik za delavce o okužbi s covidom-19 in dolgem covidu