You are here

Osrednje teme
12/09/2017

Informativni listi „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“ so na voljo v več jezikih

Kratki povzetki glavnih ugotovitev triletnega projekta „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – varnost in zdravje pri delu glede na staranje delavcev“ je zdaj na voljo v 19 jezikih.

Informativni listi navajajo koristi starejših delavcev za organizacije, dodatna tveganja, s katerimi se srečujejo ženske v delovnem okolju, sisteme za rehabilitacijo in vrnitev na delo, ki so vzpostavljeni v vsej Evropi.

Ponujajo tudi pregled politik in strategij, namenjenih podpori starajočim se evropskim delavcem.

Prenesite informativne liste in se seznanite s preostalimi obravnavanimi tematikami

Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih: Končno splošno analitično poročilo

Več informacij o projektu „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih“