Osrednje teme
15/09/2020

Varnejša delovna mesta z orodjem OiRA v času pandemije covida-19: francoski primer

 © EU-OSHA

Kako lahko malim podjetjem pomagamo, da njihovi delavci ostanejo zdravi, zlasti danes, sredi največje zdravstvene krize doslej, ki jo je povzročila pandemija covida-19? Francija je nedavno našla elegantno rešitev v obliki sheme nepovratnih sredstev.
Podjetja z manj kot 50 zaposlenimi so bila pozvana k naložbam v preventivne rešitve, vključno s tistimi za preprečevanje bolezni covid-19, v zameno pa jim je bilo maja do 50 % stroškov povrnjeno v obliki nepovratnih sredstev iz sklada zdravstvene zavarovalnice Assurance Maladie – CNAM. Pogoj za prijavo je bila opravljena ocena tveganja na delovnem mestu, pri čemer je bilo priporočeno, da se uporabi spletno interaktivno orodje za oceno tveganja (OiRA).
Od takrat dalje so v Franciji s pomočjo orodja OiRA opravili ocene tveganja na več kot 7 000 delovnih mestih v različnih panogah, kot so cestni promet, hotelirstvo in gostinstvo ter trgovski sektor.
Ker se je septembra začela izvajati nova shema nepovratnih sredstev, francoski nacionalni raziskovalni in varnostni inštitut za preprečevanje poklicnih nezgod in bolezni (INRS) trenutno razvija še več orodij za posamezne panoge, med drugim za pisarniško dejavnost, s posebno kategorijo za delo na daljavo, mesnice, ribarnice, pekarne in številne druge dejavnosti.
To nacionalno zgodbo o uspehu je mogoče uporabiti kot spodbudo drugim članom skupnosti OiRA, da se priključijo tako uspešni kampanji.
Spoznajte devet orodij OiRA, ki so na voljo v Franciji, in mnoga druga iz različnih drugih držav.