Osrednje teme
20/11/2019

Psihosocialna tveganja in sedenje: dejavnika tveganja, o katerima so pogosto poročali v okviru raziskave ESENER za leto 2019.

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Podjetja med dejavnike tveganja za zdravje delavcev po vsej Evropi še vedno pogosto uvrščajo delo s težavnimi strankami, ponavljajoče se gibe rok ter dvigovanje in premeščanje ljudi ali težkega bremena. To so prvi izsledki tretje evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3).

Te ugotovitve za leto 2019 temeljijo na razgovorih, opravljenih v več kot 45 000 podjetjih vseh velikosti iz vseh panog dejavnosti v 33 evropskih državah.

Dodatna vprašanja, vključena v raziskavo leta 2019, so osvetlila nova tveganja na področju varnosti in zdravja pri delu – na primer učinek digitalizacije in pomen dolgega sedenja, ki je, kot razkriva raziskava ESENER-3, sedaj tretji najpogostejši dejavnik tveganja, o katerem poročajo evropska podjetja.

Primerjava z rezultati raziskave ESENER-2 iz leta 2014 podaja drugačne težnje na ravni posameznih držav in ravni EU, in sicer ne le pri dejavnikih tveganja, temveč tudi pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter z njimi povezanih gonilnih sil in ovir. Sodelovanje delavcev pri obvladovanju psihosocialnih tveganj se je na primer v številnih državah zmanjšalo, čeprav je pristop sodelovanja priznan kot pomemben za obvladovanje teh vedno bolj prevladujočih tveganj. Spodbudno pa je, da se je delež podjetij, ki izvajajo ocene tveganja, v nekaterih državah povečal.

Raziskave so kot edinstveni vir podatkov dragoceno orodje, ki je zasnovano za obveščanje o razvoju novih politik in učinkovitejše upravljanje varnosti in zdravja na delovnih mestih. Leta 2020 bodo na voljo podrobnejše publikacije in čisto novo orodje za vizualizacijo podatkov o rezultatih raziskave.

Preberite si več podatkov o prvih izsledkih raziskave ESENER-3

Obiščite naš spletni razdelek s podrobnejšimi informacijami o raziskavi ESENER