Osrednje teme
09/06/2020

Preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom: kaj smo se naučili iz raziskav in dobre prakse

© iStock.com/andresr

Novo poročilo povzema izsledke večletnega projekta agencije EU-OSHA, v okviru katerega so bile proučene raziskave, politike in praksa na področju preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in katerega namen je podpreti razvoj strategij za reševanje te pereče problematike, ki ogroža varnost in zdravje delavcev v Evropi.

V poročilu so izpostavljene številne pomanjkljivosti na področju politik in na ravni delovnih mest, kar daje odgovor na vprašanje, zakaj so kostno-mišična obolenja kljub vsem doslej vloženim prizadevanjem še vedno zelo razširjeno obolenje. Na podlagi teh spoznanj so bila oblikovana priporočila za odpravo pomanjkljivosti v sedanjem pristopu k reševanju te problematike, pri čemer njihovo osrednje sporočilo opozarja na pomen upoštevanja ustreznih zakonskih aktov in smernic, izvajanja ocen tveganja in preventivnih ukrepov, vključitve ergonomskih vidikov, izmenjave dobrih praks in sodelovanja delavcev.

Več informacij je na voljo v celotnem poročilu in povzetku Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: od raziskav do njihovega udejanjanja v praksi. Kaj se lahko iz tega naučimo?

Obiščite tematsko spletno stran o naši raziskavi kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom