Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Več kot 90 partnerjev iz vse Evrope sodeluje pri ustvarjanju varne in zdrave digitalne prihodnosti dela

Image

© EU-OSHA

Organizacije iz različnih sektorjev, ki delujejo na vseevropski ravni, so se pridružile kampanji za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025 kot uradni partnerji kampanje. Ta podjetja in združenja iz javnega ter zasebnega sektorja so ključna pri prizadevanjih za uspešno izvedbo kampanje z dejavnostmi ozaveščanja, sodelovanjem in inovacijami.

Pridružujejo se informacijskim točkam agencije EU-OSHA, ambasadorjem za varnost in zdravje pri delu v okviru evropske podjetniške mreže ter medijskim partnerjem, ki so ključni partnerji kampanje na nacionalni ravni.

Vsi partnerji so zavezani spodbujanju varnega in zdravega digitalnega dela, njihova podpora pa je bistvena za zagotavljanje dobrega počutja delavcev na digitaliziranem delovnem mestu.

Več o uradnih partnerjih kampanje preberite v sporočilu za javnost.

Seznanite se z vsemi partnerji kampanje.