Osrednje teme
10/08/2020

Barometer o varnosti in zdravju pri delu: interaktivno orodje za ogled stanja na področju varnosti in zdravja pri delu v Evropi

© EU-OSHA

Barometer o varnosti in zdravju pri delu je prvo orodje za vizualizacijo podatkov, ki vsebuje najnovejše informacije o stanju in trendih na področju varnosti in zdravja pri delu v evropskih državah.

Sestavljeno je iz štirih skupin kazalnikov o različnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so pristojni organi za varnost in zdravje pri delu, nacionalne strategije, delovni pogoji in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu. Omogoča vizualizacijo in primerjavo podatkov, ustvarjanje grafikonov in prenos poročil o posameznih temah.

Ustvarite lahko podrobno poročilo za posamezne države, ki vsebujejo podatke o vseh kazalnikih na kratko.

Barometer o varnosti in zdravju pri delu redno dopolnjujemo z novimi kazalniki, podatki in funkcijami.

Raziščite barometer o varnosti in zdravju pri delu