Osrednje teme
10/09/2020

Zunanji skeleti pri delu – kaj lahko prispevajo k preprečevanju kostno-mišičnih obolenj?

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Zunanji skelet je nosljiv pripomoček, ki lahko pomaga zmanjšati fizično obremenitev pri delu. Lahko ponudi rešitev, kadar drugi tehnični, organizacijski ali ergonomski ukrepi niso dovolj. Vendar njegova uporaba ostaja omejena. Človeku prijazna oblika in ocena biomehanskih tveganj sta ključna pri zagotavljanju, da se ta pripomoček širše sprejme in uporablja ter spozna njegova učinkovitost pri preprečevanju kostno-mišičnih obolenj.

Novi članek opisuje ugotovitve skupnega projekta INAIL-IIT, ki se ukvarja z zunanjimi skeleti in možnostmi, kako povečati njihov potencial pri zmanjševanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj.

Prenesite dokument za razpravo o zunanjih skeletih pri delu in preprečevanju kostno-mišičnih obolenj

Raziščite vpliv uporabe zunanjih skeletov na varnost in zdravje pri delu

Več o raziskavah agencije EU-OSHA glede kostno-mišičnih obolenj