Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Nov zakonodajni predlog za zaščito evropskih delavcev pred azbestom

Image

© European Parliament EMPL Committee

Evropska komisija je 28. septembra 2022 sprejela sporočilo in predstavila zakonodajni predlog o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, ki spreminja Direktivo 2009/148/ES o azbestu pri delu. Cilj predloga je posodobiti obstoječo zavezujočo mejno vrednost za poklicno izpostavljenost azbestu ob upoštevanju najnovejšega znanstvenega razvoja in tehničnega napredka.

Azbest je zelo nevarna snov, ki povzroča raka, in kljub prepovedi, ki jo je EU sprejela leta 2005, še naprej močno ogroža javno zdravje in delavce, zlasti v sektorjih gradbeništva, vzdrževanja in odpadkov. Za reševanje problematike te nevarne zapuščine je potreben celosten pristop na več področjih politike, vključno z varnostjo in zdravjem pri delu.

Komisija in agencija EU-OSHA pozivata svoje mreže in deležnike, naj sodelujejo pri pobudah za prihodnost brez azbesta ter varovanje varnosti in zdravja pri delu tistih, ki bi mu lahko bili izpostavljeni. 

Preberite sporočilo za javnost Evropske komisije in si oglejte druge vire.

Priročnik „Praktična orodja in smernice o nevarnih snoveh“ agencije EU-OSHA vsebuje več kot 70 virov, povezanih z azbestom ter varnostjo in zdravjem pri delu.

Preberite članek v enciklopediji OSHwiki, v katerem sta razložena zgodovina azbesta in njegov vpliv na zdravje.