Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Nova anketa na ravni EU kaže, da se v Evropi stres pri delu po pandemiji covida-19 povečuje

Image

V anketi agencije EU-OSHA med delavci z naslovom OSH Pulse – varnost in zdravje pri delu po pandemiji so več kot štirje od desetih delavcev (44 %) menili, da se je njihov stres pri delu povečal kot posledica pandemije.

Agencija EU-OSHA 10. oktobra obeležuje svetovni dan duševnega zdravja z objavo rezultatov ankete. Ti dajejo globlji vpogled v stresorje, ki vplivajo na duševno in fizično zdravje delavcev, in preventivne ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so bili sprejeti v njihovih podjetjih.

Skoraj polovica vprašanih (46 %) meni, da so izpostavljeni hudim časovnim pritiskom ali prekomerni delovni obremenitvi. Drugi dejavniki, ki prispevajo k večjemu stresu, vključujejo slabo komunikacijo ali sodelovanje znotraj podjetij in pomanjkanje avtonomije pri določanju tempa dela ali delovnih procesih. O številnih zdravstvenih težavah, ki so običajno povezane z delom, poroča precejšen delež delavcev: 30 % vprašanih je navedlo vsaj eno zdravstveno težavo (splošna utrujenost, glavoboli, naprezanje oči, mišična obolenja ali bolečine), ki je nastala ali se poslabšala zaradi dela.

Tudi razprave o duševnem zdravju sedaj niso več tabu. Po mnenju 50 % delavcev je pandemija olajšala razprave o duševnem zdravju v delovnem okolju. Vendar se vsi delavci ne počutijo lagodno, da bi spregovorili o svojem počutju. Medtem ko se jih 59 % brez težav lahko pogovori o svojem duševnem zdravju z vodjo ali nadrejeno osebo, jih je 50 % zaskrbljenih, da bi razkritje njihovega duševnega zdravja utegnilo imeti negativne posledice za nadaljnjo poklicno pot.

Kar zadeva pobude in dejavnosti za preprečevanje ali zmanjšanje tveganj, je 42 % vprašanih navedlo, da imajo v podjetju na voljo informacije in usposabljanje o dobrem počutju in spopadanju s stresom. Zaposlenim so na voljo tudi svetovanje in psihosocialna podpora (38 %) ter kampanje ozaveščanja in druge dejavnosti informiranja o varnosti in zdravju (59 %).