Osrednje teme
05/12/2019

E-orodje za nevarne kemične snovi zdaj prilagojeno za 7 držav

Namen e-orodja agencije EU-OSHA o nevarnih kemičnih snoveh ter kemikalijah, ki je eno od številnih virov kampanje Zdravo delovno okolje za leti 2018 in 2019, je podjetjem zagotoviti informacije in nasvete, ki jih potrebujejo za ocenjevanje in obvladovanje s tem povezanih tveganj za varnost in zdravje pri delu. 

Ta interaktivni spletni priročnik, ki se osredotoča na mala in srednja podjetja ter podjetja brez posebnega znanja o nevarnih kemičnih snoveh, vsebuje preproste in lahko razumljive osnovne informacije ter primere dobre prakse v zvezi s tveganji, označevanjem, zakonodajo, preventivnimi ukrepi itd.

Z njegovo pomočjo lahko na podlagi vprašalnika pripravimo tudi poročilo o ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi, prilagojeno stanju v posameznem podjetju, vključno s priporočili za izboljšave. 

Poleg različice EU v angleščini je bilo orodje že prilagojeno za Islandijo, Norveško in Portugalsko. Zdaj pripravljamo različice še za več drugih držav: Avstrijo, Estonijo, Romunijo in Slovenijo.

Oglejte si e‑orodje o nevarnih kemičnih snoveh

Obiščite naš razdelek na spletišču o nevarnih kemičnih snoveh