Osrednje teme
22/01/2019

Novi podatki o izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu

Ta publikacija opisuje razvoj novih metod za ocenjevanje števila delavcev, izpostavljenih nevarnim kemičnim snovem v EU, in obsega te izpostavljenosti. Namen študije je bil s proučevanjem trendov skozi čas opredeliti snovi in sektorje, ki predstavljajo največje tveganje za delavce.

Namen je bil doseči pregled uporabe nevarnih snovi, hkrati pa tudi ustvariti metodologijo, ki bi jo lahko ponovno uporabili za spremljanje prihodnjih trendov in razvoja.

Preberite povzetek poročila

Celotno poročilo si oglejte v spletni enciklopediji OSHwiki

Oglejte si predstavitev PowerPoint

Obiščite spletno mesto kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta