Osrednje teme
17/01/2019

V novih poročilih o državah so proučeni pristopi k varnosti in zdravju v mikro in malih podjetjih po vsej EU

V najnovejših poročilih agencije EU‑OSHA o državah so proučene ureditve na področju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih iz različnih gospodarskih sektorjev v devetih državah članicah EU: v Belgiji, na Danskem, v Estoniji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Romuniji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu.

V enem sklopu poročil o državah so proučene izkušnje s področja varnosti in zdravja pri delu z vidika delavca in direktorja lastnika, pri čemer so razkriti prevladujoč odnos do varnosti in zdravja pri delu ter motivi zanju. Drugi sklop vsebuje pregled tega, kako lahko posredniki, organi in institucije za varnost in zdravje pri delu podprejo varnost in zdravje pri delu v mikro in malih podjetjih, pri čemer je proučeno, kaj deluje v različnih nacionalnih in socialno‑ekonomskih okoliščinah in kaj ne.

Priložene predstavitve v PowerPointu ponujajo pregled obsežnejših projektov agencije EU‑OSHA v mikro in malih podjetjih, in tega, kako bi lahko ugotovitve prispevale k razvoju učinkovitih politik in strategij na področju varnosti in zdravja pri delu za mikro in mala podjetja, ki so najranljivejša podjetja v Evropi.

Seznanite se z ugotovitvami projekta in poročili o državah:

Varnost in zdravje v mikro in malih podjetjih v EU: pogled z delovnega mesta

Od politike do prakse: politike, strategije, programi in ukrepi v podporo varnosti in zdravju pri delu v mikro in malih podjetjih

Oglejte si predstavitve povzetka projekta o mikro in malih podjetjih za strokovnjake za varnost in zdravje pri delu in laike na področju varnosti in zdravja pri delu

Več informacij o varnosti in zdravju pri delu v mikro in malih podjetjih

Fotografija Shridharja Gupte na Unsplashu