Osrednje teme
07/07/2020

Kostno-mišična obolenja: Viri za skupinske razprave na delovnem mestu

souce: napofilm.net

Dva kompleta virov, kako se sproprijeti s kostno-mišičnimi obolenji na delovnem mestu sta zdaj na voljo v številnih jezikih in se lahko uporabljata povezano.

Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih lahko pripomorejo k spodbujanju skupinskih razprav na delovnem mestu ali med poklicnim usposabljanjem. Orodje vsebuje praktična navodila za podporo učinkoviti komunikaciji med delavci in vodstvom o zdravstvenih težavah, povezanih s kostno-mišičnimi obolenji.

V zbirki orodij Razumevanje kostno-mišičnih obolenj je več kot ducat filmov z Napom v glavni vlogi, ki so namenjeni povečevanju ozaveščenosti med zaposlenimi in dobavitelji o temah, kot so slaba drža, ponavljajoče se delo, zgodnje odkrivanje kostno-mišičnih obolenj, ravnanje z bremeni in drugih. Zbirka orodij vsebuje tudi smernice za povezovalce in pogovorne aktivnosti in je primerna za tečaje poklicnega usposabljanja.

Prenesite si „Iztočnice za razpravo o kostno-mišičnih obolenjih na delovnem mestu“

Spoznajte Napa in raziščite spletni razdelek Napo na delovnem mestu: Razumevanje kostno-mišičnih obolenj