Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v gostinstvu

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Hotelirstvo in gostinstvo sta ključni gospodarski dejavnosti v EU, pri čemer gre pri 98 odstotkov teh podjetij za družinska mikro podjetja.

V teh dejavnostih je veliko tveganj za varnost in zdravje pri delu, in sicer od ponavljajočih se gibov rok ali dlani, zdrsov, spotikov in padcev ter tveganj nezgod s stroji do psihosocialnih tveganj, povezanih z odnosi s strankami in delom pod časovnim pritiskom. Pogostost izvajanja rednih ocen tveganja v teh panogah je nekoliko pod povprečjem EU, se pa številke med posameznimi državami članicami zelo razlikujejo.

Agencija EU-OSHA se je s svojo evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) lotila tega vprašanja in proučila, kako evropske organizacije obvladujejo tveganja za varnost in zdravje pri delu v hotelirstvu in gostinstvu.

V poročilu lahko najdemo poglobljeno analizo izsledkov raziskave glede teh dveh gospodarskih panog, anketo o literaturi in razgovore s panožnimi socialnimi partnerji. Na podlagi tega so bili predlagani sektorski ukrepi za izboljšanje obvladovanja tveganja na področju gostinstva in hotelirstva, kakor tudi smernice politike ter analiza vpliva pandemije covida-19.

Za več informacij o raziskavi si oglejte poročilo in povzetek Hotelirske in gostinske dejavnosti – izsledki raziskave ESENER ter letak.

V okviru našega projekta OiRA je na voljo približno 25 spletnih orodij za oceno tveganja v hotelirstvu in gostinstvu.