You are here

Osrednje teme
21/03/2018

Začetek kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2018-2019 se približuje.

Nevarne snovi ostajajo pomembna tema na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, ki vpliva na milijone delavcev po Evropi. Vendar so obseg te izpostavljenosti in s tem povezana tveganja pogosto podcenjeni ali prezrti.

Prihodnja kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki jo organizira agencija EU-OSHA, je namenjena izpodbijanju zmotnega prepričanja, ozaveščanju o tveganjih ter širjenju dobre prakse in virov za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu.

Kampanja se bo začela 24. 4. 2018 in vključevala več sto partnerjev, med njimi tudi našo tristransko mrežo, ki jo sestavljajo vlade, predstavniki delavcev in delodajalcev.

Prenesite vodnik po kampanji, letak, poster in predstavitev v programu PowerPoint, ki jih najdete na https://healthy-workplaces.eu/.