Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Mednarodni dan žensk: Ukrepi na delovnem mestu lahko pomagajo pri odkrivanju žrtev nasilja v družini in nudijo podporo tem žrtvam

Image

© Jose - stock.adobe.com

Agencija EU-OSHA letos 8. marca ponovno potrjuje svoje stališče v prid pravicam žensk in deklet do življenja in dela brez nasilja na spletu in zunaj njega.

Podpiramo poziv žensk Združenih narodov za boj proti nasilju nad ženskami v digitalnem prostoru. Bistvenega pomena je sprejetje pristopa k inovacijam in tehnologiji, ki povečuje ozaveščenost žensk o njihovih pravicah.

Ob tej priložnosti objavljamo dokument za razpravo o vplivu, ki ga ima nasilje v družini na delovnem mestu. Zlorabe vplivajo na zdravje, dobro počutje in produktivnost žrtev. Pogosto negativno vplivajo na njihovo poklicno pot, pa tudi na njihove sodelavce in delodajalce.

V naši publikaciji so predstavljeni okviri politike na ravni EU in nacionalni ravni ter podani konkretni predlogi za ukrepe na delovnem mestu v zvezi z odkrivanjem ogroženih žensk in podporo žrtvam nasilja.

Če želite izvedeti več o ženskah ter varnosti in zdravju pri delu, si oglejte naš tematski razdelek in članke iz spletne enciklopedije OSHWiki.