Osrednje teme
08/03/2019

Mednarodni dan žena: enakopravnost med ženskami in moškimi na delovnem mestu v bolj socialni Evropi

Letošnja tema mednarodnega dneva žena je osredotočena na inovativne načine za spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk. Učinkovite strategije za doseganje teh zahtevnih ciljev so povezane z ozaveščanjem o tveganjih za varnost in zdravje žensk pri delu in nadaljnjimi prizadevanji za premostitev vrzeli stopnje zaposlenosti po spolu.  

Agencija EU-OSHA v okviru svoje trenutne kampanje „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta“ obravnava tudi izpostavljenost žensk v storitvenih poklicih in na tipično ženskih delovnih mestih.

Čeprav se je udeležba žensk na trgu dela v Evropi v zadnjih letih povečala, je zanje bolj verjetno, da bodo dodatno vključene v oskrbo otrok in starostnikov.

Pobuda za usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja je rezultat evropskega stebra socialnih pravic, ki spodbuja enakomernejšo porazdelitev odgovornosti za oskrbo med moškimi in ženskami. Evropski parlament in Svet sta januarja dosegla začasni dogovor o Komisijinem predlogu nove direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

Več informacij o ženskah ter varnosti in zdravju pri delu