Osrednje teme

Back to highlights

Navdihujoče evropske prakse za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in fizično dobro počutje v šolah

Image

photo created by jcomp - freepik

Izbor spodaj navedenih člankov prikazuje, kakšne koristi lahko imajo učenci in šolsko osebje od celovitih, integriranih in sodelovalnih ukrepov za spodbujanje dobrega zdravja kostno-mišičnega sistema.

Finska pobuda „Šole in učenci v gibanju“ je zasnovana na pristopu od spodaj navzgor in aktivni šolski kulturi, članek Kostno-mišična obolenja pri otrocih in mladostnikih pa poudarja zgodnje ukrepanje na ravni celotne skupnosti.

Uporaba posebnih telesnih vaj v okviru športne vzgoje – madžarski preventivni program opisuje program vsakodnevne telesne vadbe madžarskega združenja za hrbtenico, v članku Vsakodnevna športna vzgoja kot del holističnega spodbujanja zdravja v madžarskih šolah pa je poudarjen pomen medsektorskega sodelovanja.

Članek Kostno-mišična obolenja pri učiteljih in pomočnikih učiteljev podaja smernice za preprečevanje obolenj v tej premalo spremljani skupini zaposlenih. Avstrijski model šole v gibanju sloni na konceptu, ki zajema celoten sistem in temelji na prilagodljivem razvoju šol.

Preberite več o tej temi v publikaciji Prihodnje generacije, prednostnemu področju kampanje „Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“