Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Infografika med novimi viri o delu na digitalni platformi

Image

© EU-OSHA

Delo na digitalni platformi vključuje veliko različnih delovnih mest in delavcev, ki se srečujejo z zelo različnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu. Za dopolnitev obstoječih virov za ozaveščanje o tem prednostnem področju kampanje za zdravo delovno okolje agencija EU-OSHA deli:

infografiko, s katero na kratko predstavlja dejstva in številke, najpomembnejše sektorje, priložnosti, izzive in pobude za zagotovitev, da se pri platformnem delu spoštuje varnost in zdravje delavcev;

predstavitev v PowerPointu z analizo posledic platformnega dela za varnost in zdravje pri delu, ki je na voljo v več jezikih.

Poiščite vse pomembne informacije o delu na digitalni platformi