Osrednje teme
28/08/2019

Kako bodo na prihodnost varnosti in zdravja pri delu vplivale novosti na področju dela: zunanji skeleti in socialne inovacije

Objavljamo dva nova članka o predvidevanjih za prihodnost, ki proučujeta učinke novosti na področju dela, in sicer tehnične novosti, tj. uporabe zunanjih skeletov kot pripomočkov za delo, in netehnične novosti, tj. socialnih inovacij pri delu.

Narava in organizacija dela se hitro spreminjata zaradi skokovitega tehnološkega napredka in sprememb na področju zahtevanih znanj in spretnosti. Novi (netehnični) načini dela, kot so nove organizacijske oblike in načini vodenja, udeležba delavcev in krepitev njihove vloge, inovacije na delovnem mestu, upoštevanje potreb delavcev z zagotavljanjem kakovostnih delovnih mest, dobrega počutja in prožnosti pri opravljanju dela, spreminjajo način interakcije med sodelavci in odpravljajo organizacijske ovire. Nove tehnologije iščejo rešitve za zadovoljevanje fizičnih potreb človeka, kot so na primer zunanji skeleti za blažitev fizičnih obremenitev in preprečevanje kostno-mišičnih obolenj.

Toda kakšna tveganja izhajajo iz teh novosti in kakšen je njihov vpliv na varnost in zdravje pri delu? Za več informacij preberite oba naša članka o predvidevanjih za prihodnost.

Prenesite članek o predvidevanjih v zvezi s socialnimi inovacijami na področju dela

Preberite članek o predvidevanjih v zvezi s čedalje bolj razširjeno uporabo zunanjih skeletov

Oglejte si tematsko spletno stran agencije EU-OSHA o nastajajočih tveganjih