You are here

Osrednje teme
04/05/2017

Kako bodo spremembe na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije vplivale na delo v prihodnosti?

Agencija EU-OSHA je objavila poročilo z izsledki svojih dejavnosti predvidevanja. Namen tega projekta je proučiti, kako bodo spremembe na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter lokacije dela vplivale na varnost in zdravje pri delu.

V poročilu so predstavljeni izsledki prve faze projekta. Cilj je bil prepoznati in opisati ključne težnje in gonila teh sprememb. Izsledki poročila bodo uporabljeni v drugi fazi projekta za pripravo niza scenarijev, ki bodo prikazali možno in verjetno podobo sveta dela v letu 2025 ter s tem povezane izzive na področju varnosti in zdravja pri delu.

Želite izvedeti, s kakšnimi izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu, povezanimi z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, se bo Evropa srečevala v letu 2025?

Preberite poročilo „Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Ključne težnje in gonila sprememb na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter lokacije dela)

Več informacij o dejavnostih predvidevanja agencije EU-OSHA