Osrednje teme
16/12/2019

Kako digitalizacija vpliva na varnost in zdravje pri delu?

Neverjeten potencial digitalnih tehnologij spreminja delovna mesta, a kaj to pomeni za varnost in zdravje delavcev? Naša nova brošura zagotavlja pregled našega rednega dela na področju digitalizacije, vključno z nedavnim projektom predvidevanja, in njegovega vpliva na varnost in zdravje pri delu.

V brošuri poudarjamo, kako bi lahko zmanjšali morebitne negativne posledice digitalizacije za varnost in zdravje pri delu. Opisujemo tudi, kako lahko digitalne tehnologije uporabljamo za boljše preprečevanje na delovnem mestu.

Več informacij o vplivu digitalizacije na varnost in zdravje pri delu je v naši brošuri

Glejte jezikovne različice dokumenta Povzetek – Predvidevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu, povezanih z digitalizacijo do leta 2025.

Za več informacij o našem projektu predvidevanja obiščite naš razdelek o digitalizaciji.

Oglejte si poročilo „The changing nature of work and skills in the digital age“ (Spreminjajoča se narava dela ter spretnosti in znanj v digitalni dobi), ki ga je objavila služba za znanost in znanje Evropske komisije.