Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Kako lahko zaščitimo zdravje in dobro počutje delavcev pri ravnanju z nevarnimi zdravili?

Image

Nove smernice Evropske komisije vsebujejo ključne nasvete za delodajalce in delavce o tem, kako obvladovati izpostavljenost nevarnim zdravilom.

Ta zdravila lahko pri delavcih, ki so jim izpostavljeni, povzročijo rakotvorne, mutagene ali reprotoksične učinke. Zato je ključno, da so vzpostavljene ustrezne prakse za obvladovanje tveganja. 

Zaradi izpostavljenosti so lahko ogroženi tako zdravstveni delavci kot čistilci, delavci v pralnicah ali delavci, ki ravnajo z odpadki, zato so nasveti v priročniku prilagojeni posameznim skupinam izpostavljenih delavcev.

Ker priročnik ni zavezujoč, so nasveti podani brez poseganja v nacionalne določbe, kar pomeni, da jih je mogoče prilagoditi pravnim zahtevam posamezne države.

Oglejte si Smernice za varno ravnanje z nevarnimi zdravili pri delu

Več o tem