Osrednje teme
09/10/2019

Kako zaščititi ranljive delavce pred nevarnimi kemičnimi snovmi?

Pri določenih skupinah delavcev obstaja večje tveganje izpostavljenosti nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu kot pri drugih. Eden od razlogov je lahko dejstvo, da so ti delavci neizkušeni, neobveščeni ali telesno bolj ranljivi. Drugi razlogi so, da ti pogosto menjajo službo, delajo v gospodarskih panogah, v katerih je ozaveščenost slaba, ali so bolj ali drugače fiziološko občutljivi.

Za lažje razumevanje te tematike si preberite najnovejši informativni bilten agencije EU-OSHA o ranljivih delavcih in nevarnih kemičnih snoveh. V njem so pojasnjene odgovornosti delodajalcev in navedene skupine delavcev, ki so posebej ranljive, kot so mladi delavci, migranti ali nosečnice,obrazloženo pa je tudi, kako upoštevati njihove potrebe z izvajanjem ocene tveganja in preventivnih ukrepov.

Preberite si informativni bilten.

Obiščite spletišče kampanje za zdravo delovno okolje 

Več informacij o ogroženih skupinah delavcev