You are here

Osrednje teme
22/06/2018

Kako se psihosocialna tveganja obvladujejo na evropskih delovnih mestih?

Novo poročilo podrobno navaja ugotovitve analize, ki jo je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opravila v zvezi z najnovejšo raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), pri kateri se je zlasti osredotočila na psihosocialna tveganja. Iz poročila je razvidno, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje delavcev ključnega pomena za zaščito evropskih delavcev pred tovrstnimi tveganji.

Pri tem pa ima pomembno vlogo tudi nacionalni okvir. Močno gospodarstvo, dobre nacionalne pobude za varnost in zdravje pri delu ter kulturni dejavniki so namreč povezani z višjimi ravnmi obvladovanja psihosocialnih tveganj.

Poročilo obravnava tudi praktične posledice teh ugotovitev.

Za lažji pregled glavnih ugotovitev si oglejte podrobno analizo v celotnem poročilu in povzetku

Več informacij o raziskavi podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER‑2)