Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Kako izboljšati skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu: pregled norveške strategije

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Hitro spreminjajoči se svet dela prinaša številne izzive glede zagotavljanja skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu. Izboljšanje te skladnosti je dolgoročni cilj na evropski in nacionalni ravni.

Agencija EU-OSHA je analizirala stanje nacionalnih strategij in ukrepov, sprejetih v podporo skladnosti z zahtevami glede varnostiin zdravja pri delu v petih različnih državah, ter pravkar objavila svojo prvo serijo publikacij, osredotočenih na Norveško: izčrpno poročilo, študije primerov in kratke povzetke o politiki.

Inšpektorat za delo in drugi ustrezni akterji, kot na primer preventivne službe, so na Norveškem v zadnjih letih, vključno med pandemijo, doživeli pomembne spremembe, ki so izboljšale spodbujanje in uveljavljanje skladnosti z varnostjo in zdravjem pri delu.

Več informacij najdete v vseh publikacijah opristopu Norveške k podpori skladnosti s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu.

Oglejte si naš tematski razdelek Izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.