You are here

Osrednje teme
17/08/2017

Vodnika po dobrih praksah v kmetijstvu in ribištvu – zdaj na voljo!

Za prenos sta zdaj v več kot 20 jezikih na voljo dva izčrpna sektorska vodnika po dobrih praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Objavila ju je Evropska komisija, zajemata pa kmetijstvo, živinorejo, vrtnarstvo in gozdarstvo ter mala ribiška plovila (ki sestavljajo 80 % ribiške flote EU). Vsebujeta primere dobrih praks za preprečevanje tveganja, študije primerov iz resničnega življenja in praktične vire, zato sta odlična vodnika za zaščito delavcev v navedenih sektorjih pred nevarnostmi. Sta uporabniku prijazna vira informacij z glosarji, ilustracijami in grafičnimi prikazi.

Prenesite vodnika po dobrih praksah:

Varovanje zdravja in zagotavljanje varnosti delavcev v kmetijstvu, živinoreji, vrtnarstvu in gozdarstvu

Evropski vodnik za preprečevanje tveganja na malih ribiških plovilih